GEREED: „T a r z a. de w o n d e r h o n d". Jeugdfilm, 35 mm, lengte. 1 uur 30 min. werktitel „G eheim van de oude m o 1 e n", regie H. v. d. Linden. „S i 1 v e r, het trouwe paard'' (werktitel). Jeugdfilm. 35 mm, lengte 1 uur 30 minuten. Regie: H. v. d. Linden. Laboratorium Cinetone Studio's. Spectrum Film „Nagel e", ca. 35 min. Starfilm N.V. „Smering en Onderhou d". Een live-action film zwart/wit, 17 min. „K a n- toorefficienc y". Een live-action film zwart/wit, 17 min. „Holland C um L a u d e". Een live-action film in East- mancolor, 27 min. „De Kampioenen Mar s". Een live-action film zwart/wit in kleur 75 meter. Een live-action film in kleur, 55 a 60 meter, over Conserven. Een live-action film in kleur, 65 meter, over Suikerwerken. Een live-action film in kleur 70 meter. Werktitel „Zoninjeleve n". Een live- action film zwart/wit in kleur, 65 meter, werktitel „Alleen om de geur al..." Een live-action film in kleur, 3 min. Werktitel „Ad a g i o". Een live-action film in kleur, 55 meter, werktitel „P o p- p e n k r a a m". Een live-action film van 60 meter in kleuren over Tandpasta. Een live- action film van 60 meter in kleuren over tapijten. En T.V. spot van 30 sec. over thee. Een T.V. spot van 30 sec. over koffie. 3 live-action T.V. films van elk 50 secon den over poeder-koffie. Triofilm „H erstel Walcheren" (voorlopige titel), kleurenfilm. „...ook in de school der ge- neeskund e", 16 mm zwart-wit docu mentaire met geluid in opdracht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Scenario: S. Leuw; regie: B. Roozemond; camera: G. Koopman; Studio en laboratorium: Triofilm-Amsterdam. „Sta op Uw s t u k", een 16 mm zwart/wit geluidsfilm in opdracht van de „Federatie van Stucadoorspatroonsbonden" en van de „Steengaasfabrikanten". Scena rio: Bert Roozemond. Regie: Bert Rooze mond. Camera: Klaas Nanning. Geluid: W. B. van Baarle. In opdracht van de N.V. Nederlandse Soda Industrie te Delfzijl, een 16 mm zwart/wit bedrijfsdocumentaire met geluid (titel nog onbekend), projektieduur ca. 20 minuten. Regie: Bert Roozemond, ca mera: Klaas Nanning, geluid: W. B. van Baarle, laboratorium: Triofilm-Amsterdam. „W anneer-Waar-Wat-Waar- om?" (werktitel), 16 mm zwart/wit ge luidsfilm, lengte ca. 20 minuten in op dracht van de Stichting B.B.B, te Den Haag. Produktieleiding: dhr. Akkermans, regie: Bert Roozemond, camera: Klaas Nanning, geluid: W. B. van Baarle, labo ratorium Triofilm-Amsterdam. Een zwart/wit 35 mm geluidsdokumen- taire over de tewaterlating van het vlag- geschip van de H.A.L. „R o 11 e rd a m" in opdracht van de Holland-Amerika Lijn N.V. te Rotterdam. Regie: Bert Rooze mond, camera: Jo de Haas en Piet van Strien. „Donkere Wolke n", een 35 mm zwart/wit geluidsfilm over het atoomge vaar in opdracht van de Stichting B.B.B, te Den Haag. Cefima Film „N ederlandse Mini at ure n", een documentaire in eastmancolor, ter lengte van 550 meter, over Nederland en haar postzegels. Naar een scenario van Mr. Jan Derks. Camera en regie U. Bolzi en productieleiding Gérard Wolfs. Deltafilm (Jaap S. Nieuwenhuis „Rem wagen" (werktitel). „Pract ij konder w ij s op de La gere Landbouwschole n". In op dracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Draaiboek, regie, camera, montage: Jaap S. Nieuwen- huis. „Benny Goodman in Holland" In opdracht van Benny Goodman. Produc tie en regie: Jaap S. Nieuwenhuis. Came ra: W. Bosboom, P. Alsemgeest, R. Nau- man. Geluid: N. Hartog. T. Tholen. Labo ratorium: Cine Centrum. „Het pad der 35". (35 Lives for Freedom). Productie: Jaap S. Nieuwen- huis. Muziek: Hans Krieg. Art.: Eppo Doeve. Geluid: Tom Tholen. Commentator: Coen van Hoewijk. Duur: 13 min. How 35 young Israelis trapped in the mountain of Judea, held 3.000 Arabs at bay for 24 hours. Joop Geesink's Dollywood „P 1 a y e r's III". Poppenfilm in Terh- nicolor, 60 sec. Art. Dir.K. Schadee. Ani mator: W. Gomes. Lab.: Technicolor. „T i d e III" Poppenfilm in Technicolor. 60 sec. Art. Dir.: T. v. d. Meyde. Anima tor: B. Csanky. Lab.: Technicolor. „G o o d Y e a r III". Poppenfilm, 60 sec. T.V. Art. Dir.: T. v. d. Meyde. Animator: W. Gomes. Lab.Cinetone. „R i 11 e r b i e r". Poppenfilm in East man color, 35 meter. Art. Dir.: H. Kabos. Animator: H. Mook. Lab.: Technicolor. Ballantine LL ..Cementworke r". T.V. 28 meter. Art. Dir.: K. Schadee. Ani mator: C. Icke. Lab.: Cinetone. Mackeson „Juggler" T.V. spot. 15 seconden. Art. Dir.: J. Coolen. Animator: C. Icke. Lab.: Cinetone. „Northern Assurance I". T.V. spot. 45 seconden. Art. Dir.H. Kabos. AnimatorC. Icke. Lab.Cinetone. „Northern Assurance II". T.V. spot, 45 seconden. Art. Dir.: H. Kabos. Animator: J. Misik. Lab.: Cinetone. „Northern Assurance III". T.V. spot, 45 seconden. Art. Dir.: H. Kabos. Animator: C. Icke. Lab.: Cinetone. Good Year „Neolite". T.V. spot, 15 seconden. Art. Dir.: H. Kabos. Animator: H. Mook. Lab.Cinetone. Good Year „Extra Grip" T.V. spot, 15 seconden. Art. Dir.: T. v. d. Meyde. Animator: W. Gomes. Lab.: Cinetone. Marlen Toonder Film N.V. „B 1 u e c o 1", 15 sec, zwart/wit. Labora torium Oliecentrum. N.V. Multifilm „Bacteriën in de mei k", een 16 mm zwart/wit film in opdracht van het Ministerie van Landbouw. Scenario Allan Penning. Laboratorium N.V. Cine- centrum. „Gasvloeistofstrominge n", 35 mm. zwart/wit. Scenario en regie F. J. Dupont, camera W. Heytman. Opdracht N.V. Bataafsche Petroleum Mij. Laborato rium N.V. Cinecentrum. Polygoon—Profilti—Productie Een 16 mm zwart/wit instructie- film in opdracht van de N.V. Wavin te Zwolle. Vertoningsduur 20 minuten. Scenario en regie: W. Smith. Camera: J. Moonen. Laboratorium: Interfilm N.V. te Den Haag. Een 16 mm. zwart/wit instructiefilm in opdracht van Minimax N.V. te Naarden. Vertoningsduur plm. 15 minuten. Camera: P. Out. Laboratorium: Interfilm N.V. te Den Haag. „Betere leiding in de kleine i n d u s t r i e", 35 mm. zwart/wit, in op dracht van het Technisch Filmcentrum te Den Haag, vertoningsduur 20 minuten. Regie: H. Hagedorn. Camera: J. Moonen. Laboratorium: N.V. Filmfabriek Profilti te Hilversum. „Sub Contra e tin g", 35 mm. zwart/wit, in opdracht van het Technisch Filmcentrum te Den Haag, vertoningsduur 20 min. Regie: H. Hagedorn. Camera: J. Moonen. Lab.: N.V. Filmfabriek Pro filti te Hilversum. Sapphire Filmproductie N.V. „F a n f a r e". RolverdelingKrijns, caféhouder, Bernard Droog; Lies, zijn zuster, Andrea Domburg; Geursen, café houder, Hans Kaart; Marije, zijn dochter, Ineke Brinkman; Van Ogten, burgemees ter van Lagerwiede, Johan Valk; Douwe, veldwachter, Wim van den Heuvel; Valen- tijn, dirigent van de fanfare en gemeente klerk, Henk van Buuren; Koendering, kruidenier, Herbert Joeks; Aaltje, zijn vrouw, Riek Schagen; Schalm, dirigent uit Amsterdam, Albert Mol; Altena, compo nist. Ton Lutz; Zwaansdijk, vertegenwoor diger van Provinciale Staten, Dio Huis- mans; Leidster van een vereniging, Sara Heyblom; Griep, Bob Verstraete; Henkie, Jan Mul Jr. (Giethoorn). Regie: Bert Haanstra. Camera: Eddy van der Enden. Decors: Nico van Baerle. Cutter: Ralph Sheldon. Grimeurs: D. H. Michels. Foto's: Jutka Mol. Geluidsopna men: Cinetone (Peter Vink). Script: Henny Spijker. Regie-assistent: George Sluyser. Productie-leiding: P. J. van Moock. De film is opgenomen in Giethoorn, met medewerking van de bevolking en de fan fare van Giethoorn. Première 23 October. Productie: Sapphire Film Productie N.V, Amsterdam. Leiding: Rudolf Meyer. Starfilm N.V. „H e i n e k e n's H y g i n e". Een live action in zwart/wit van 8 min. Regie: B. Chrispijn. Camera: W. Smits. Lab.: Cine tone. „Waar de Blanke TopEen live action kleurenfilm van 50 meter. Re gie: R. Erends. Camera: T. Lefévre. Lab.: Technicolor. „C o f f e e-b o a t s o n g", intern, versie. Een live action film van 30 meter in East man color. Regie: R. Erends. Camera: T. Lefévre. Lab.: Technicolor. 3 Cinemascope producties in Eastman color van elk 62 meter voor Peter Stuyve- sant sigaretten. Regie: R. Erends. Camera: W. Smits. Lab.: Technicolor. Herman Wassenaar'» Filmproductie „Spaarvarken s". Een film van ongeveer 20 minuten projectieduur, in op dracht van een voedingsmiddelenbedrijf. Camera en montage: Herman Wassenaar. Commentaar: Wim Povel. Laboratorium: Cinetone. 56

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1958 | | pagina 55