Diversen koolstaven niet in eikaars verlengde en is de positieve kool roterend uitgevoerd. Hij wordt bovendien gekoeld, waar toe een speciale losse watercirculatie-inrichting kan wor den bijgeleverd. Voorts was op de aangrenzende Siemensafdeling een complete Bauer-apparatuur in geautomatiseerd bedrijf te zien. De hier toegepaste schakelapparatuur, welke door Klangfilm onder de naam Euromat werd ontwikkeld, wijkt vrij sterk af van het door Zeiss Ikon toegepaste systeem en zal te zijner tijd afzonderlijk worden besproken. (afb. 12). Frleseke en llöpfner De afdeling van Frieseke en Höpffner bevatte alleen de reeds bekende projectoren, onder andere uitgerust met Xenon-lampen. Ook deze machines zijn, zoals wij vroeger reeds berichten, voorzien van een inrichting, dienende voor de automatisering van de projectie. Verder was op deze stand een bijzonder interessante omspoelinrichting te zien, welke met een motor wordt aangedreven. Het opmerkelijke van deze omwikkelaar is, dal de ,,trek" van de film tussen de beide spoelen de snel- Ajb. II. De nieuive booglamp van Bauer, type H I 170 voor stroom- sterkten tussen 160 en 180 ampère, (toto Bauer) Afb. 10. De Bauer Universeel projector type U 2, voor 35. 55 en 70 mm film. heid van het omspoelen hetgeen overigens zeer lang zaam geschiedt nauwkeurig regelt, waardoor de films zeer gelijkmatig worden opgewikkeld. Wellicht zullen om- wikkelaars van dit type aanleiding kunnen vormen om de thans nog bestaande bezwaren tegen het machinaal terug spoelen van films te ondervangen. Nadere bijzonderheden omtrent deze omwikkelaar zullen wij een volgend maal publiceren. Van de verdere bijzonderheden, die op de Photo-Kina 1958 te zien waren noemen wij nog de Universeel projec tor van de Italiaanse Cine Meccanica fabrieken voor films tussen 35 en 70 mm breed; de goedkope Italiaanse Fedi projectoren, nog steeds de enige met continu instelbare beeldmaskerformaat en een objectiefhouder, die als zoge naamde revolverkop is uitgevoerd (zie afbeelding 13). Ons werd medegedeeld, dat dit fabrikaat binnenkort ook op de Nederlandse markt geïntroduceerd zal worden. Voorts bracht Askania een Xenon-lamp met een uit twee delen bestaande holle spiegel. De beide spiegelhelften zijn afzonderlijk instelbaar met het doel een betere lichtver- deling op het beeldvenster te bewerkstelligen (zie af beelding 14). Siemens bracht naast enige interessante nieuwtjes op bioscooptechnisch gebied, waarop wij later nog nader zullen terugkomen, een magnetische beeldopname- appa ratuur volgens het Amerikaanse Ampexsysteem (video- 17

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1958 | | pagina 46