FP 20 projector met booglamp uitgeschakeld. De projector is met het oog op eventuele automatisering, van 1800 meter trommels voorzien en kan desgewenst met een aangebouwde dia-inrichting wor den uitgerust. Ook afstandsbediening van het objectief kan worden bijgeleverd. Tijdens meergenoemde demonstraties op de Photo-Kina in Keulen werd de apparatuur in kwestie geheel op af stand bediend: daarin was zelfs de cadrering en de rege ling van de belichtingssterkte betrokken. De hierboven beschreven nieuwe projector is ook lever baar voor gebruik met spiegelbooglamp. (Zie afb. 6) In dat geval vervalt de synchronisatie-regeling voor de flitslamp en deze wordt vervangen door een vlinder. Philips maakt: hier gebruik van een éénbladige vlakke Fig. 4b. Detailopname van het „flitslamphuis" nadat het projectie- voorsta/, is weggenomen, leigen foto). dieningskant van de projector op een soort schaalverde ling kan aflezen, respectievelijk instellen. De beeldmaskers zijn bij deze nieuwe projector vol gens de bekende Duitse methode als insteekmaskers uit gevoerd en kunnen desgewenst tijdens de projectie worden verwisseld. Ook de centrale cadreerinrichting is vereenvoudigd en wel zodanig, dat bij het cadreren alleen nog maar de tamboer wordt verdraaid en niet langer ook het aandrij vende kruismechanisme. Het vrij gecompliceerde tandrad- systeem, waarin voorheen ook het vlindermechanisme moest worden betrokken, kon hierdoor vervallen. De objectiefhouder bestaat uit een vast aan het voor stuk gemonteerde houder, waarop een slede is gemonteerd. die objectieven tot een doorsnede van 70,6 mm kan bevat ten. De slede is voorzien van een fijnslelregeling en een schaalverdeling voor het aflezen van de instelling. De objectieven worden zodanig in de slede geplaatst, dat niet opnieuw behoeft te worden scherpgesteld wanneer de slede of het objectief is verwisseld. Dit verwisselen kan overigens met een enkele handgreep geschieden. In- en uitschakelen van de projector, alsmede het over nemen geschiedt met een en dezelfde schakelaar; door deze schakelaar heen en weer te bewegen kan de film over een korte lengte worden getransporteerd, hetgeen bij de controle na het inleggen van de film steeds moet gebeuren. Wanneer de projector op toeren is wordt automatisch de flitslamp, die bij deze projector behoort, ontstoken en Afb g De nimwe phuips w s projc,tor voor flitsbedTijf, (joto hij het uitschakelen van de motor wordt tegelijk de lamp Philips) 44

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1958 | | pagina 43