wensen Mr. H. Wilton feliciteert de heren M. Desmet, A. F. Wolff en C$an fce^r(,^eMoteM M. A. Smulders, leden van hei Hoofdbestuur, tijdens de ont vangst in het Carlton Hotel. culturele instituten De heer D. van Sta veren, oud-V oorzitter van de Centrale Com missie voor de Film keuring en Vice- Voorzitter van het Nederlands Filminsti tuut, sprak de jubile rende Bondsleden toe namens de Raad van Beheer van het Insti tuut. De heer N. R. Besse- ling, die jarenlang werkzaam is geweest in het Nederlandse filmbedrijf, in een ge animeerd gesprek met de heer D. J. van Leen, lid van het Da gelijks Bestuur van de Bond. en oan oud- bedrylatjenoten en oan kunótenaaró Herman van der Horst, die met zijn echtgenote het Hoofdbestuur kwam feliciteren, wisselt een hartelijke handdruk met de heer H. S. Boekman, Vice-Voorzitter van de Bond, terwijl de Bunds- secretaris, de heer R. Uges, lachend toeziet. 18

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1958 | | pagina 20