Historie Film- en Bioscoopbranche

HomeDisclaimer

Disclaimer

DISCLAIMER

De digitalisering van de jaarverslagen van de Nederlandse Bioscoop Bond (1918-1985), de Nederlandse Federatie van de Cinematografie (1986-2003), de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten / de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (2004-2011), de edities van het OFFICIEEL ORGAAN (1936-1954), de maandelijkse mededelingen van de Nederlandse Bioscoop Bond (1934-1936), FILM (1955-1993) en de opvolger Holland Film Nieuws (HFN, 1994-2012) is tot stand gekomen in een samenwerking van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (nu: Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters), de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (nu: Filmdistributeurs Nederland) en EYE Film Instituut Nederland en heeft tot doel zoveel mogelijk mensen toegang te verlenen tot de bronnen van hun eigen verleden.

Het materiaal is toegankelijk gemaakt op internet voor niet-commercieel gebruik, voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF).

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De NVBF, de FDN en EYE sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid.